100 sản phẩm trong "Lãnh đạo & Động lực"

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

  - 179,100đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

5 phương thức ghi nhận nỗ lực của nhân viên

83,300đ  - 119,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Self Leadership - Lãnh đạo bản thân

  - 122,550đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

10 sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo

  - 68,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Nhà lãnh đạo thiền

  - 115,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh Đạo Bằng Sức Mạnh Trí Tuệ Cảm Xúc

126,000đ  - 148,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo

  - 80,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh đạo tích cực - Kiến tạo và chia sẻ tầm nhìn

  - 119,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Leadership on the line - Nhà lãnh đạo sáng suốt

  - 139,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Nhà Lãnh Đạo Kim Cương – Michelle Nguyen (Tái Bản)

  - 138,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Xây Dựng Bộ Máy Lãnh Đạo Để Trường Tồn

  - 114,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh Đạo Giản Đơn – Leading Simple

  - 83,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

XOAY TRỤC: TƯƠNG LAI VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA MỸ Ở CHÂU Á

180,000đ  - 170,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Lãnh Đạo Bản Thân - Andrew Bryant, Ana Lucia Kazan

103,200đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh Đạo 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

  - 59,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

  - 189,050đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Lãnh đạo theo nguyên tắc - Stephen R. Covey

  - 108,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama

  - 122,550đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương

  - 118,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh đạo giản đơn

  - 83,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh Đạo Giỏi Phải Biết Tạo Niềm Vui

  - 249,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Trang 1/4. Tổng số 100 mục 
sanhanggiatot.net
  • MAIN MEMU
  • Môi Trường, Khoáng Sản, Hóa Chất
  • MAIN MEMU
  • Sách Tô Màu Dành Cho Người Lớn