136 sản phẩm trong "Sách Quản Trị - Lãnh Đạo"

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

  - 179,100đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

5 phương thức ghi nhận nỗ lực của nhân viên

83,300đ  - 119,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Self Leadership - Lãnh đạo bản thân

  - 122,550đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

10 sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo

  - 68,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Nhà lãnh đạo thiền

  - 115,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh Đạo Bằng Sức Mạnh Trí Tuệ Cảm Xúc

126,000đ  - 148,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Định Giá Thông Minh, Chinh Phục Người Dùng

169,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Chiến Lược Tư Duy Hệ Thống

  - 56,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập Kế Hoạch Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

109,500đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo

  - 80,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh đạo tích cực - Kiến tạo và chia sẻ tầm nhìn

  - 119,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

60 Giây 1 Ý Tưởng

  - 103,200đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Nhà Lãnh Đạo Kim Cương – Michelle Nguyen (Tái Bản)

  - 138,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Leadership on the line - Nhà lãnh đạo sáng suốt

  - 139,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị

  - 322,050đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Xây Dựng Bộ Máy Lãnh Đạo Để Trường Tồn

  - 114,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Chiến Lược Cạnh Tranh

102,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama

  - 122,550đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Bài tập kinh tế và quản trị doanh nghiệp

  - 17,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Lãnh Đạo Giản Đơn – Leading Simple

  - 83,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

XOAY TRỤC: TƯƠNG LAI VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA MỸ Ở CHÂU Á

180,000đ  - 170,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Lãnh Đạo 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

  - 59,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lãnh Đạo Bản Thân - Andrew Bryant, Ana Lucia Kazan

103,200đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập kế hoạch Marketing hiệu quả

  - 110,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Trang 1/4. Tổng số 136 mục 
sanhanggiatot.net
  • MAIN MEMU
  • Môi Trường, Khoáng Sản, Hóa Chất
  • MAIN MEMU
  • Sách Tô Màu Dành Cho Người Lớn