29 sản phẩm trong "Lập kế hoạch & Dự báo"

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân

182,000đ  - 280,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh (Tái bản)

194,350đ  - 299,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân

160,300đ  - 229,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân

183,000đ  - 229,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Lập Kế Hoạch Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

109,500đ  - 129,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập kế hoạch kinh doanh

Liên hệ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 20 Phút

63,200đ  - 79,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Combo Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị

620,000đ  - 827,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc

  - 699,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Lập Kế Hoạch Công Việc Theo Chu Trình PDCA

103,000đ  - 129,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập Kế Hoạch Phát Triển Kinh Doanh

118,000đ  - 148,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

101,900đ  - 129,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập kế hoạch Marketing hiệu quả

  - 110,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Black box thinking - Tạo lập kinh doanh bền vững

117,700đ  - 149,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Social media - Lập kế hoạch kinh doanh trên mạng xã hội

125,600đ  - 159,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Thiết lập kế hoạch phát triển bản thân

101,900đ  - 129,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập Kế Hoạch Phát Triển Kinh Doanh

125,500đ  - 148,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả

94,000đ  - 119,000đ / Quyển

1 Quyển (Min. Order)

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh (Tái bản)

179,400đ  - 299,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập chiến lược kinh doanh tối giản

  - 108,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả

109,800đ  - 139,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Tạo Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo

  - 90,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

Lập kế hoạch theo chu trình PDCA

101,900đ  - 129,000đ / Piece

1 Piece (Min. Order)

sanhanggiatot.net
  • MAIN MEMU
  • Môi Trường, Khoáng Sản, Hóa Chất
  • MAIN MEMU
  • Sách Tô Màu Dành Cho Người Lớn